หน้าหลัก สสก. ระเบียบการแข่งขัน สมัครแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตร จัดการระบบ กระดานข่าว
ประกาศผลการแข่งขัน แยกรายโรงเรียน
โรงเรียน จำนวน
1. อนุบาลศรีสะเกษ 1
2. เขื่องใน (เจริญราษฏร์) 13
3. เขื่องใน(เจริญราษฎร์) 3
4. เขื่องในเจริญราษฎร 3
5. เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) 12
6. เทศบาล 1 วัดเจียงอี 1
7. นิคมสร้างตนเองฯ 1
8. บ้านกระแชง(คุรุราษฏร์) 4
9. บ้านกระแชง(คุรุราษฏร์นุกูล) 2
10. บ้านกระแชงฯ 3
11. บ้านกุดปราสาท 3
12. บ้านแก้ง 6
13. บ้านขาม 3
14. บ้านคูสระ 9
15. บ้านโคกหล่าม 1
16. บ้านจอมวิทยา 6
17. บ้านจอม 5
18. บ้านดงบัง 21
19. บ้านดินดำ 28
20. บ้านดู่ 3
21. บ้านเด็กวารินชำราบ 5
22. บ้านตาทอง 3
23. บ้านตูม 1
24. บ้านแต้ (ประชาบำรุง) 7
25. บ้านแต้ประชาบำรุง 1
26. บ้านท่าคอยนาง 25
27. บ้านไทยโพนทราย 2
28. บ้านโนนคูณ 7
29. บ้านโนนแย้ 16
30. บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) 4
31. บ้านโนนสว่าง 8
32. บ้านปะอาว 2
33. บ้านโปร่ง 3
34. บ้านไผ่ 2
35. บ้านพันรำ 1
36. บ้านพันลำ 2
37. บ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) 1
38. บ้านโพนข่า 2
39. บ้านโพนค้อ 8
40. บ้านโพนยาง 12
41. บ้านส้มบ่อย 3
42. บ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยา) 37
43. บ้านสะเดาใหญ่ 4
44. บ้านเสื่องข้าว 7
45. บ้านเสืองข้าว 1
46. บ้านหนองครก 1
47. บ้านหนองแคน 1
48. บ้านหนองทุ่ม 1
49. บ้านหนองระเยียว 6
50. บ้านหนองสังข์ 16
51. บ้านหนองสาดโนนเจริญ 1
52. บ้านหนองออ 10
53. บ้านหมากเขียบ 4
54. บ้านหางว่าวโนนบัว 20
55. บ้านหางว่าวโพนบัว 14
56. บ้านเห็นอ้ม 5
57. บ้านเอกสร้างเรือง 18
58. บ้านฮ่องขาด 1
59. บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 3
60. ไพรบึงวิทยาคม 2
61. มารีวิทยา 152
62. มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 8
63. รวมสินวิทยา 2
64. วัดหลวง 16
65. วัดหลวงวิทยา 7
66. สตรีสิริเกศ 4321
67. สระกำแพงวิทยาคม 1
68. หนองสาดโนนเจริญ 1
69. หมื่นสี่ประชาสรรค์ 1
70. อนุบาลกันทรารมย์ 9
71. อนุบาลขุญหาร 4
72. อนุบาลขุนหาญ 16
73. อนุบาลน้ำเพชร 59
74. อนุบาลบ้านเด็ก 1
75. อนุบาลบึงบูรพ์ 1
76. อนุบาลพยุห์ 9
77. อนุบาลไพรบึง 15
78. อนุบาลยางชุมน้อย 93
79. อนุบาลร้อยเอ็ด 1
80. อนุบาลราษีไศล 13
81. อนุบาลวัดพระโต 288
82. อนุบาลวัดศรีอุบล 1
83. อนุบาลศรีประชานุกูล 67
84. อนุบาลศรีสะกษ 1
85. อนุบาลศรีสะเกษ 512
86. อนุบาลอุทมพรพิสัย 1
87. อนุบาลอุทุมพร 10
88. อนุบาลอุทุมพรพิสัย 46
89. อนุบาลอุบลราชธานี 40
90. อนุบาลอุบลราชานี 27
91. อัสสัมชัญอุบลราชธานี 2
92. อาเวมารีอา 7
93. อุบลวิทยาคม 33
94. ฮ่องขาดหนองตะเคียน 1
รวมจำนวนรายงาน 6161


จัดสอบแข่งขันโดย โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ