หน้าหลัก สสก. ระเบียบการแข่งขัน สมัครแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตร จัดการระบบ กระดานข่าว

<< รายชื่อผู้ได้รับรางวัล สอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง รร.สตรีสิริเกศ ปี 2554 >>
*** ให้ผู้ที่รับรางวัลมารับทุนการศึกษา และเกียรติบัตร ในวันที่ 17 ก.พ.2555
เวลา 08.00 น. ณ ลานพิธีหน้าเสาธงโรงเรียนสตรีสิริเกศ

**** ขณะนี้สามารถพิมพ์ใบเกียรติบัตรได้แล้ว ****

**** พิมพ์ใบเกียรติบัตรแยกรายโรงเรียน ****

ประกาศผลการแข่งขัน รายวิชา สอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง รร.สตรีสิริเกศ ปี 2554
ดูผลวิชาที่สอบแข่งขัน รหัสวิชา จำนวนแจ้งผล
1. ศิลปะ ม.1 art01 547
2. ศิลปะ ม.2 art02 583
3. ศิลปะ ม.3 art03 594
4. การงานอาชีพ ม.1 career01 489
5. การงานอาชีพ ม.2 career02 371
6. การงานอาชีพ ม.3 career03 374
7. ภาษาอังกฤษ ป.6 eng01 465
8. สังคมศึกษา ป.6 soc01 537
9. ภาษาไทย ป.4-6 thai01 822
10. ภาษาไทย ม.1-3 thai02 1379
รวมจำนวนรายงาน 6161
ค้นหาชื่อนักเรียน หรือชื่อโรงเรียน
พิมพ์เกียรติบัตร ผู้ประสานงานของโรงเรียนที่ร่วมเข้าแข่งขัน

<< แบบสอบถามความคิดเห็น การจัดสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ปี 2554 >> | << ผลการสำรวจ >>จัดสอบแข่งขันโดย โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ